The Spectacular Life ღ

Tankar kring min yrkesroll

Posted on: 2011/01/17

Mitt största intresse är människor, relationer och personlig utveckling!

Min fråga till mig själv när jag funderade på vad jag ville bli när jag blir stor var: vad kan jag utbilda mig till som innehåller dessa delar? Då jag arbetat flera år redan vet jag vad ett yrke som jag vill arbeta med i framtiden behöver innehålla för att vara tillfredsställande. Dessa bitar är hjälpa/serva och kontakt med människor. Idag är jag glad och kan se fördelar med att utbilda mig senare i livet då jag har samlat på mig mycket arbets- och livserfarenhet, jobbat mycket med självkännedom och självinsikt för att medvetandegöra för mig själv hur jag är och vill vara som människa. Jag se dessa delar som något ovärderligt i mitt framtida yrke som hälsopedagog och en viktig sak som det gett mig är min positiva livssyn. Jag känner mig själv, mina attityder och vet hur jag reagerar och agerar i olika situationer. Jag vet vad jag vill, var jag står och jag är trygg i det.

Dessa erfarenheter berikar mig och har gjort mig ödmjuk inför livet och de människor jag möter på vägen. De har även berikat mig med förmågan att kunna se varje människa som unik och värdefull, oberoende av deras situation, något som Pigg Jr (2010) menar är en bra grund för att kunna jobba professionellt med framtida klienter.

Mina erfarenheter och kunskaper inom yogan har gjort att jag ser människan och världen ur ett holistiskt perspektiv och kommer att jobba med individer utifrån ett helhetstänk som inkluderar både den fysiska, psykiska, sociala, andliga, känslomässiga delen av individens hälsa. En definition av hälsa som jag anser är tilltalande är WHO´s definition: ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Rash, 2010).  En viktig utgångspunkt att arbeta utifrån idag menar jag är att se sambanden mellan dessa olika delar när man jobbar med människors hälsa och ha förståelsen för att alla delar har betydelse för helheten i en individs hälsa.

Hälsans symmetri som Rash (2010) beskriver är en bra metafor. Han beskriver att alla delar ovan är en del av ett hjul. I den tid vi lever i, där livet rullar på allt snabbare behöver hjulet vara i balans för att rulla smidigt. Om hjulet är obalanserat i kombination med mycket stress kan det bli en jobbig resa. Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv som fokuserar på de faktorer som vidmakthåller en individs hälsa är en annan utgångspunkt som jag anser viktig att jobba utifrån (Antonovsky, 2005).

En förändring som jag har kunnat se i samhället de senaste åren är att människor blir mer och mer medvetna om att de själv kan söka den information de behöver om hälsa. Min tanke är å ena sidan att det är positivt att kunna hitta mycket information men att det å andra sidan kan det leda till förvirring och stress för att det blir för mycket att ta in och svårt att sortera. Min egen erfarenhet är att människor har olika förmågor att ta till sig och tolka informationen och att okunnighet inom området leder till att det är lätt att fatta felaktiga beslut för att informationen missuppfattas.

Det intressanta som jag ser det för mig som hälsopedagog är hur jag kan hjälpa och vägleda individer i att kritiskt granska, analysera, tolka och använda den information som finns inom hälsoområdet som även Clark (2010) menar är en del av hur vi hälsopedagoger kommer att jobba under det nya århundradet.

Vidare intressant är även samhället syn på hälsa och deras förväntningar på mitt arbete. Att följa med i utvecklingen och håller mig uppdaterad vad det gäller nya teorier, råd och rön ser jag som något oerhört viktigt för att kunna göra ett bra jobb som hälsopedagog.

Några grundtankar som jag kommer att bära med mig i min roll som hälsopedagog är bl.a. min tro på mänskligheten, att alla människor besitter en otrolig inre potential. Denna potential tänker jag kan liknas vid empowerment som Carroll (2010) tar upp som en av principerna för hälsopedagogiskt arbete och som jag ser det syftar till att hjälpa individer att tillägna sig förmågan (power) att besluta om och att agera i sitt eget liv. Detta bl.a. genom att minska det som hindar individen att använda sin potential. Vidare arbete med att stärka individens självförtroende till att använda potentialen och skapa möjligheter och utrymme för individen där de gör sina egna val.

Av egen erfarenhet genom livet så är en god självbild/självkänsla och en tilltro till den egna förmågan att klara av saker mycket värdefulla i detta informations och kommunikations samhälle vi lever i idag, för att vara väl rustad för att klara av stress och utmaningar av olika slag.

En förutsättning för att lyckas i min roll som hälsopedagog ser jag är att skapa en god relation och trygghet i möten med människor som vill göra förändringsarbete, och det är även en förutsättning som jag ser det för att individen skall känna värde i mitt stöd.  Att hjälpa och stötta klienten att hitta sitt eget inre driv för att göra förändring. Hawks (2010) menar att man inte skall underskatta det verkliga motivet som ligger till grund för en lyckad förändring i ett hälsobeteende – aktivt engagemang i ett egendefinierat högre syfte. Egen erfarenhet har jag gett mig insikten att syftet bakom målet behöver vara något meningsfullt för klienten. Målet måste vara värt att lägga ner kraft och energi på för att nå, för att det skall bli till stånd en förändring eller kanske framförallt för att förändringen skall bli varaktig. Som Antonovsky (2005) uttrycker det, meningsfullhet är KASAM begreppets motivations komponent (inre drivkraft). Read och Stoll (2010) menar att den enskilt viktigaste komponenten för ett förändringsarbete är önskan/viljan att förändas.

En av drivkrafterna i mitt liv är min nyfikenhet på människan och hur hon fungerar och jag brinner för att inspirera och motivera andra till att göra positiva förändringsarbeten i sina liv. Då detta är en drivkraft både privat och yrkesmässigt vet jag att jag behöver vara medveten om detta i mitt yrkesliv för att inte bli för personligt engagerad utan hålla en viss distans till klienten som ger ett professionellt intryck. Jag ser dock det viktigt att visa att jag är mänsklig genom att dela med mig av erfarenheter, tanken är att vara personlig men inte privat, i första hand för att ge utrymme och möjlighet för klienten att öppna sig.

En annan viktig insikt är medvetenhet om mina begränsningar och att kunna se att jag inte kommer att kunna hjälpa alla, och det för att ge klienten möjligheten att få rätt hjälp. Ser mig i framtiden samarbeta på olika sätt med mitt breda kontaktnät som jag byggt upp under åren i hälsobranschen, så om jag inte kan hjälpa en klient kan jag skicka honom eller henne vidare.

För att runda av reflektionen runt min hälsopedagogroll vill jag säga: Som jag är idag är inte ristat i sten, jag utvecklas hela tiden som person och som hälsopedagog. Grunden i min livsfilosofi och det jag ser som en del av meningen med livet är att ständigt lära och utvecklas – att vi aldrig blir fullärda! För mig är det viktigt att vara medveten, att ständigt reflektera om livet och dess innehåll.

Inför mitt arbete som hälsopedagog känner jag en ödmjukhet inför de människor jag kommer att möta på livets väg. Medvetenheten om att vi bär alla på ryggsäckar med olika innehåll och att varje människa jag möter kan ha olika anledningar till varför de har olika hälsovanor och ibland kan detta ligga utanför individens kontroll. Som hälsopedagog är förståelsen för det faktum och för varje enskild individ viktig. Tillika en lyhördhet för den jag möter och dennes upplevelser.

Jag ser öppet och nyfiket på individen som jag har framför mig och ser individen för vem hon/han är, utan att döma. Tanken att varje individ är unik som jag skrev tidigare, tillika anledningen till varför de sökt min hjälp.  Det livet lärt mig och som jag alltid bär med mig i möten med andra människor är att jag alltid har något att lära i ALLA möten med ALLA människor.

Kramar

Annonser

2 svar to "Tankar kring min yrkesroll"

vilken sjukt härlig design du hade. nu längtar jag ännu mer t sommaren! 😉

TACK så hjärtligt Jennifer för din komplimang om bloggen!!!

Vad glad jag blir!! 😉

Kramar Ann@ ღ

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

ღ Kärlek & Glädje ヅ

Följ mig på Twitter

I samarbete med:

TRUE HEART EDUCATION

TCFF - The Conscious Future Foundation

bloglovin

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Gör sällskap med 766 andra följare

Arkiv

Kategorier

Annonser
%d bloggare gillar detta: